tiêu chuẩn khí thái Euro

Trung Quốc có những thay đổi mới về tiêu chuẩn khí thải

Cụ thể, từ tháng 1/2017, bộ 5 nguyên tắc khí thải phương tiện giao thông của Trung Quốc sẽ có hiệu lực, tương đương với chuẩn khí thải Euro 5 áp dụng cho ô tô dùng động cơ xăng và diesel đã được áp dụng ở châu Âu từ năm 2008. Hiện tại, bộ 5 more »