Tổng quan và quy mô khu Đô Thị Mới Cựu Viên – Kiến An

Khu đô thị

Cựu Viên được xây dựng trên diện tích 32 ha, trong đó bao gồm các công trình nhà ở, công trình công cộng và hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ.

 

đầu tư xây dựng Khu đô thị Cựu Viên được thiết kế qui hoạch cho một khu dân cư khoảng 10.000 dân. Đây là Khu đô thị mới nhằm mục tiêu mở rộng và phát triển đô thị của thành phố Hải Phòng theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố từ nay đến năm 2020.

 

 

45 Tổng quan và quy mô khu Đô Thị Mới Cựu Viên   Kiến An

Mô tả :

 

Khu đô thị Cựu Viên được xây dựng trên diện tích 32 ha, trong đó bao gồm các công trình nhà ở, công trình công cộng và hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ.

 

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Cựu Viên được thiết kế qui hoạch cho một khu dân cư khoảng 10.000 dân. Đây là Khu đô thị mới nhằm mục tiêu mở rộng và phát triển đô thị của thành phố Hải Phòng theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố từ nay đến năm 2020.

 

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Cựu Viên có nhiều thuận lợi về đặc điểm địa lý, kiến trúc cảnh quan thiên nhiên và môi trường đầu tư. Địa điểm đầu tư của dự án nằm trong vùng dân cư đông đúc đang trong quá trình hình thành và phát triển đã tạo cho Dự án những yếu tố khả thi để thực hiện đầu tư, khai thác và kinh doanh sau đầu tư.

 

Công ty CDI đã tiến hành đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật.Đang kêu gọi các nhà đầu tư cùng tham gia đầu tư phát triển nhà ở để kinh doanh trong Khu đô thị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và cùng chia sẻ lợi ích.

 
Xem bản đồ to
 
Hình ảnh liên quan

45 Tổng quan và quy mô khu Đô Thị Mới Cựu Viên   Kiến An

+ Xem tất cả

 

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Cựu Viên có nhiều thuận lợi về đặc điểm địa lý, kiến trúc cảnh quan thiên nhiên và môi trường đầu tư. Địa điểm đầu tư của dự án nằm trong vùng dân cư đông đúc đang trong quá trình hình thành và phát triển đã tạo cho Dự án những yếu tố khả thi để thực hiện đầu tư, khai thác và kinh doanh sau đầu tư.

 

Công ty CDI đã tiến hành đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật.Đang kêu gọi các nhà đầu tư cùng tham gia đầu tư phát triển nhà ở để kinh doanh trong Khu đô thị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và cùng chia sẻ lợi ích.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *